Termeni si conditii generale magazin online

MAGAZIN ONLINE www.prochaska.eu

Valabil din mai 2018

1.General

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare: Termeni și condiții generale) ale Prochaska Handels GmbH (denumite în continuare și „Prochaska”, „Prochaska”) se aplică comenzilor de bunuri, care se fac prin intermediul magazinului online al Prochaska de pe site-ul web www. .prochaska.eu cumpărătorul. Aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale de afaceri și de livrare ale cumpărătorului este exclusă în mod expres.

1.2 Transferurile de drepturi și obligații ale unei relații contractuale încheiate pe baza acestor termeni și condiții online de către cumpărător necesită acordul scris al Prochaska.

2 Încheierea contractului

2.1 Comanda cumparatorului reprezinta o oferta catre Prochaska de a incheia un contract.Primirea comenzii cumparatorului va fi confirmata imediat de catre Prochaska. Aceasta confirmare nu constituie acceptarea contractului de catre Prochaska, ci doar o confirmare de primire pentru informatiile cumparatorului.Contractul intra in vigoare doar in momentul in care Prochaska accepta comanda sau cand livrarea este efectiv efectuata. Prochaska nu este obligat în mod expres să accepte oferte contractuale sau comenzi primite. În cazul în care Prochaska respinge o ofertă contractuală primită (comandă), va informa cumpărătorul în scris (de exemplu, prin e-mail), fără a oferi motive.

2.2 Prochaska va furniza cumpărătorului o confirmare a contractului încheiat, inclusiv toate informațiile precontractuale în conformitate cu § 4 FAGG, pe un suport durabil (hârtie, e-mail) într-o perioadă rezonabilă de timp după încheierea contractului, dar nu mai târziu. decât la livrarea mărfurilor.

2.3. Contractul este încheiat în limba germană.

3 Domeniul de aplicare al serviciilor și informații despre produse

3.1 Mașini de tuns iarba, freze de zăpadă, unelte fără fir și articole de irigare, precum și accesorii și piese de schimb sunt oferite în magazinul online. Gama totală actuală de mărfuri care pot fi achiziționate în magazinul online, caracteristicile esențiale ale mărfurilor și prețul total inclusiv toate costurile de transport și suplimentare pot fi văzute în magazinul online de pe site-ul www.prochaska.eu.

3.2 Informațiile conținute în cataloage, broșuri, circulare, reclame, ilustrații, oferte și liste de prețuri etc. despre greutate, dimensiuni, preț, performanță și altele asemenea devin parte a contractului doar dacă este menționat în mod expres în contractul de cumpărare.

3.3 Toate imaginile sunt imagini simbolice și toate informațiile despre produs pot fi tipărite greșit. Produsul livrat poate diferi usor de informatii in ceea ce priveste forma, culoarea, marimea. Aceasta nu înseamnă că produsul nu îndeplinește cerințele convenite prin contract.

4 taxe

4.1 Toate prețurile sunt taxe brute în euro, inclusiv toate taxele legale, taxele (sub rezerva erorilor tipografice) și ambalajul precum și excluzând costurile de transport, care sunt afișate separat înainte de încheierea contractului de cumpărare.

4.2 Costurile de transport sunt de 5,90 EUR pentru comenzile sub 100 EUR (inclusiv TVA 20%).

De la o valoare a comenzii de 100,00 € (inclusiv 20% TVA) transportul este gratuit.

În ceea ce privește taxa pe vânzări, costurile de transport împart soarta serviciului principal, adică includ toate taxele legale care se aplică plății pentru livrarea/serviciul respectiv.

4.3 Prețurile se aplică până la revocare, sub rezerva erorilor tipografice.

4.4 Cumpărătorul este de acord cu trimiterea facturii pe cale electronică.

5 Ambalare

Ambalarea se efectuează pe cheltuiala Prochaska în mod obișnuit pentru a evita deteriorarea mărfurilor în timpul transportului către destinația specificată în condiții normale de transport. Ambalajul este nereturnabil.

6 Livrare și livrare

6.1 Livrarea mărfurilor către cumpărător are loc după primirea plății de către Prochaska.

6.2 Locul de executare este sediul social al Prochaska, dacă s-a convenit colectarea, punctul de expediere respectiv dacă s-a convenit comandă prin poștă și Viena pentru plată.

6.3 Livrarea se face numai în Austria.

6.4 Livrarea mărfurilor are loc în cazul articolelor capabile să coleteze de către serviciul de colete. În toate celelalte cazuri, mărfurile vor fi livrate de către expeditor.

6.5 Dacă nu se specifică altfel, bunurile vor fi expediate în termen de 2 până la 7 zile lucrătoare de la acceptarea comenzii de către Prochaska.

6.6 Prochaska își rezervă dreptul de a efectua livrări parțiale.

6.7 Dacă sunt prezente următoarele motive de exonerare, cumpărătorul trebuie să acorde Prochaska o prelungire rezonabilă a termenului de livrare, dar cel puțin trei săptămâni, sau o perioadă de grație rezonabilă, dar cel puțin patru săptămâni.

6.8 Sunt considerate a fi motive de exonerare toate circumstanțele apărute după încheierea contractului care nu pot fi influențate de către vânzător, precum și forța majoră de orice fel; Întreruperi operaționale sau de trafic, daune provocate de incendii, inundații, lipsă de forță de muncă, energie, materii prime și provizii, greve, blocaje, întreruperi în transportul maritim, comenzi oficiale sau alte obstacole care întârzie producția, expedierea, acceptarea sau consumul, reduc sau devin nerezonabile, eliberarea Prochaska de la obligația de a livra pe durata și amploarea perturbării. În cazul în care livrarea nu este îndeplinită în termen de opt săptămâni de la încheierea contractului sau de la data de livrare convenită ca urmare a unei întreruperi specificate, ambele părți au dreptul de a se retrage din contract. În cazul unei pierderi parțiale sau totale a surselor de aprovizionare ale Prochaska, Prochaska nu este obligată să se aprovizioneze cu provizii de la alți subfurnizori. În acest caz, Prochaska are dreptul să distribuie cantitățile disponibile de mărfuri, ținând cont de propriile nevoi.

6.9 În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract din cauza expirării nereușite a perioadei de grație stabilite, cumpărătorul este obligat să returneze bunurile care au fost deja livrate către Prochaska.

6.10 Livrările de retur de mașini, accesorii și piese de schimb sunt posibile fără excepție numai cu aprobarea prealabilă în scris a conducerii Prochaska. Returnarea bunurilor poate fi ulterior respinsă de Prochaska dacă după livrarea bunurilor pot fi observate daune, murdărie, semne de utilizare sau alte deteriorări. Se pot returna numai bunurile in ambalajul original nedeteriorat. În cazul în care bunurile au fost livrate de Prochaska fără ambalajul original, acestea trebuie returnate în stare nouă.

6.11 Creditele pentru mărfurile returnate din comenzile incorecte ale clienților și pentru returnările cu acordul Prochaska din motive pentru care Prochaska nu este responsabilă vor fi emise dacă mărfurile sunt livrate în ambalajul original și numărul bonului de livrare și numărul comenzii sunt dezvăluite odată cu procesarea. deducere de 15% (sau conform listei de prețuri actuale). În cazul livrării fără aviz de livrare și număr de comandă de la Prochaska și ambalajul original, din nota de credit se va deduce o taxă de procesare majorată de 20% (sau conform listei de prețuri actuale).

7 Condiții de plată

7.1 Plata se poate face prin card de credit, PayPal, Sofortüberweisung sau numerar în cazul încasării de la Prochaska din Viena. În orice caz, cumpărătorul trebuie să se asigure că există fonduri suficiente pentru mijlocul de plată selectat.

7.2 Cumpărătorul este de acord cu trimiterea facturii pe cale electronică.

7.3 La plata cu cardul de credit, PayPal sau Sofortüberweisung, prețul de achiziție este datorat imediat când comanda este plasată în magazinul online. În cazul în care bunurile achiziționate sunt ridicate la fața locului, plata se datorează imediat după ridicare.

7.4 În cazul în care cumpărătorul are întârzieri la plată, Prochaska are dreptul, sub rezerva afirmării unor daune suplimentare, în special comisioane bancare, să perceapă dobândă de întârziere în măsura maximă permisă de lege peste rata de bază a dobânzii p.a. Prochaska are dreptul de a percepe cumpărătorului toate cheltuielile de reclamare și colectare, în special taxele legale suportate, care sunt necesare pentru funcționarea sau colectarea corespunzătoare a creanței.

7.5 În cazul în care cumpărătorul este un consumator în sensul § 1 KSchG, pentru îndeplinirea la timp este suficient ca cumpărătorul să emită ordinul de transfer la data scadentă.

7.6 Cumpărătorul nu are dreptul de a compensa pretențiile sale cu pretențiile Prochaska. Această interdicție privind compensarea nu se aplică consumatorilor în sensul § 1 KSchG.

7.7 Orice comisioane de transfer și bancare suportate, precum și orice taxe de roaming trebuie suportate de către client însuși.

8 Obligațiile cumpărătorului

8.1 Cumpărătorul este obligat să verifice imediat mărfurile livrate pentru eventuale daune evidente de transport și să informeze despre aceasta livratorul atunci când mărfurile sunt acceptate.

8.2 În cazul în care cumpărătorul nu acceptă comanda livrată (livrarea) sau refuză să accepte livrarea, cumpărătorul este obligat să o despăgubească pe Prochaska. Prochaska are dreptul fie de a insista asupra acceptării livrării, fie de a se retrage din contract și de a cere o compensație corespunzătoare pentru cheltuielile suportate (depreciere în valoare, costuri de transport și manipulare etc.).

8.3 Cumpărătorul care furnizează detalii de contact și alte date în legătură cu comanda confirmă că aceste date sunt corecte, complete și la zi. Cumpărătorul este obligat să raporteze erorile din informațiile de plată către Prochaska și să le corecteze imediat.

9 Dreptul de retragere pentru tranzacțiile cu consumatorul

9.1 În cazul în care cumpărătorul este un consumator în sensul § 1 KSchG, acesta are dreptul de a se retrage din acest contract în termen de paisprezece zile fără a prezenta motive.

9.2 Perioada de anulare este de paisprezece zile din ziua in care cumparatorul sau un tert desemnat de acesta, care nu este transportatorul, a intrat in posesia bunurilor. În cazul contractelor de vânzare în care livrarea mărfurilor are loc în mai multe transporturi parțiale sau bucăți, termenul de anulare de paisprezece zile începe din ziua în care cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta, care nu este cărăuş, intră în posesia ultima expediere parțială sau ultima bucată luată.

9.3 Pentru a-și exercita dreptul de reziliere, cumpărătorul trebuie să notifice Prochaska (Prochaska Handels GmbH, Pilzgasse 31, A-1210 Viena, Austria) decizia sa de a anula acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă , fax sau e-mail). , informează. Cumpărătorul poate folosi modelul de formular de retragere atașat (Anexa A), care nu este obligatoriu. În orice caz, pe lângă informațiile solicitate conform modelului de formular de anulare, cumpărătorul trebuie să furnizeze detaliile contului său (numele titularului contului, IBAN, BIC) pentru remiterea plăților primite de la Prochaska (vezi punctul 9.5).

Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient ca cumparatorul sa trimita comunicarea privind exercitarea dreptului de anulare inainte de expirarea termenului de anulare.

9.4 Sunt excluse din acest drept de retragere bunurile care sunt fabricate conform specificațiilor cumpărătorului sau care sunt în mod clar adaptate nevoilor sale personale (§ 18 alin. 1 Z3 FAGG).

9.5 Consecințele revocării:
În cazul în care cumpărătorul se retrage din acest contract, Prochaska va datora cumpărătorului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea de către cumpărător a unui alt tip de livrare decât cel oferit de Prochaska, a ales cea mai ieftină livrare standard). ) imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care Prochaska a primit notificarea privind anularea prezentului contract. Este de acord în mod expres cu cumpărătorul ca Prochaska să efectueze această rambursare prin transfer bancar, motiv pentru care cumpărătorul trebuie să furnizeze detaliile contului său în declarația sa de anulare (a se vedea punctul 9.3). În niciun caz, cumpărătorului nu i se va percepe nicio taxă pentru această rambursare. Prochaska poate refuza rambursarea până când a primit bunurile înapoi sau până când cumpărătorul a furnizat dovada că a returnat bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme.

Cumpărătorul trebuie să returneze sau să predea bunurile către Prochaska Handels GmbH, Pilzgasse 31, A-1210 Viena, Austria, imediat și în orice caz nu mai târziu de paisprezece zile din ziua în care a informat-o pe Prochaska despre anularea acestui contract. Termenul este respectat dacă cumpărătorul trimite bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.

Cumpărătorul suportă costurile directe de returnare a mărfii. Costurile sunt estimate la maximum aproximativ 150,00 EUR.

Cumpărătorul este răspunzător numai pentru orice diminuare a valorii mărfurilor rezultată din manipularea diferită de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.

10 Trecerea riscului

10.1 În cazul în care cumpărătorul este un consumator în sensul secțiunii 1 KschG, riscul Prochaska trece în general către cumpărător numai atunci când mărfurile sunt predate cumpărătorului, cu excepția cazului în care cumpărătorul a încheiat el însuși contractul de transport fără a utiliza o opțiune de selecție propusă de Prochaska. In acest caz, riscul trece catre primul transportator in momentul predarii marfii.

10.2 Dacă a fost convenită o datorie de colectat (încasarea de la Prochaska) pentru o tranzacție comercială, riscul trece către cumpărător la momentul convenit de predare. Dacă, pe de altă parte, s-au convenit vânzări prin poștă, riscul este transferat de la Prochaska către cumpărător în momentul în care mijlocul de transport încărcat cu marfa este preluat de primul transportator. În toate celelalte cazuri, riscul trece către cumpărător la ridicarea mărfii.

11 Păstrarea titlului

11.1 Bunurile livrate cumpărătorului rămân proprietatea exclusivă a Prochaska până când cumpărătorul a achitat integral creanța datorată conform contractului de cumpărare.

11.2 Cumpărătorul trebuie să respecte cerințele formale necesare pentru a proteja rezerva de proprietate. În cazul sechestrului sau al altor pretenții din partea terților, cumpărătorul este obligat să afirme dreptul de proprietate asupra Prochaska și să notifice imediat Prochaska.

11.3 În cazul în care cumpărătorul este în neregulă, acesta este obligat să returneze bunurile rezervate imediat la prima solicitare a lui Prochaska. Solicitarea lui Prochaska de predare a bunurilor rezervate nu trebuie interpretată ca o retragere din contract. O retragere din contract necesită o declarație explicită și scrisă din partea Prochaska.

11.4 În cazul în care Prochaska se retrage din contract, aceasta poate solicita o despăgubire corespunzătoare pentru durata utilizării bunurilor, precum și despăgubiri pentru toate daunele suferite ca urmare a întârzierii cumpărătorului.

11.5 Cumpărătorul trebuie să se abțină de la orice dispoziție a bunurilor care fac obiectul reținerii de proprietate (în special gajări, cesiuni cu titlu de garanție etc.) care nu îi sunt în mod expres permise. În cazul prelucrării în conformitate cu contractul (amestecare, racordare), Prochaska dobândește coproprietatea asupra produselor create ca urmare a acesteia în raportul dintre valoarea pe factură a mărfurilor rezervate și valoarea pe factură a mărfurilor deținute de terti sau cumparatorul.

11.6 În ceea ce privește bunurile livrate de Prochaska sub rezerva de proprietate, dar neplătite încă sau produsele care rezultă din acestea, care sunt deținute sau coproprietate de Prochaska, care sunt vândute și livrate clienților lor în cursul normal al activității cumpărătorului cu acordul scris al Prochaska, aplicați pretențiile privind prețul de cumpărare care decurg din revânzare pentru a acoperi cererea de preț de achiziție restante a Prochaska – adică ca plată – transferată către Prochaska. Reținerea titlului expiră numai atunci când Prochaska a primit prețul de cumpărare. Cumpărătorul este obligat să-și informeze clienții cu privire la existența în continuare a proprietății rezervate a Prochaska pentru a preveni achiziția de bună credință de către Prochaska. Cumpărătorul este obligat să informeze imediat clientul despre cesiune.

12 Garanție

12.1 Cumpărătorul ține cont în special de informațiile privind proprietățile și utilizarea conținute în descrierile produselor și instrucțiunile de utilizare, nerespectarea cărora eliberează Prochaska de garanție.

12.2 Dispozitive folosite: Cumpărătorul a fost informat că părțile individuale ale dispozitivului sunt deja uzate și, prin urmare, trebuie înlocuite în perioada de garanție legală.

12.3 Bunurile care au făcut obiectul unei reclamații pot fi returnate numai cu acordul expres al Prochaska.

12.4 Prochaska va fi responsabilă pentru costurile de remediere a defectelor efectuate de cumpărător numai dacă acesta și-a dat acordul scris.

12.5 În cazul tranzacțiilor cu consumatorii, prevederile legale privind garanția se aplică fără restricții.

Dacă cumpărătorul este un antreprenor în sensul § 1 KSchG, se aplică următoarele abateri:

12.6 Dacă este identificat un defect, Prochaska este obligat, la discreția sa, să îmbunătățească (repare sau să adauge ceea ce lipsește) sau să schimbe articolul sau să reducă în mod corespunzător plata sau să-l transforme. În cazul în care Prochaska nu își exercită dreptul de a alege într-o perioadă de patru săptămâni (de exemplu, prin declarație sau implementare faptică), cumpărătorul are dreptul de a alege în conformitate cu § 932 ABGB.

12.7 Perioada de garanție pentru o tranzacție antreprenorială este de șase luni pentru bunurile mobile și un an pentru bunurile imobile. Perioada începe să curgă din ziua livrării articolului.

12.8 Pentru dispozitivele uzate, dreptul de garanție este exclus reciproc.

12.9 Expunerea cererilor de garanție presupune ca cumpărătorul imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la livrarea mărfii, să dea o descriere precisă a defectului și să trimită chitanțele, mostrele, borderourile de ambalare, precum și să menționeze numărul facturii și informatiile de pe ambalaj Signings se plange de defectiunea marfii sau a lucrarii. În cazul în care cumpărătorul nu raportează defecțiunile, bunurile vor fi considerate ca fiind livrate în mod corespunzător.

În cazul viciilor ascunse, reclamația scrisă trebuie făcută imediat după identificarea defectului, cel târziu în termen de cinci luni de la livrarea mărfii. Sarcina probei că defectul este ascuns revine cumpărătorului.

13 Răspunderea pentru produse și despăgubiri

13.1 Prochaska este răspunzătoare pentru vătămări și alte daune aduse persoanelor sau lucrurilor în conformitate cu prevederile Legii privind răspunderea pentru produse (PHG) BGBl 99/1988 în versiunea valabilă în prezent și în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la compensarea daunelor în conformitate cu cu urmatoarele prevederi:

13.3 Dacă sunt îndeplinite celelalte cerințe legale, Prochaska este răspunzătoare pentru daune numai dacă se face vinovat de neglijență gravă sau intenție.

Dacă cumpărătorul este un antreprenor în sensul § 1 KSchG, se aplică și următoarele caracteristici speciale:

13.4 În cazul în care cumpărătorul intenționează să pretindă despăgubiri, el trebuie să notifice Prochaska aceste pretenții cu o precizare precisă a faptelor care au dat naștere reclamației în termen de trei săptămâni de la cunoștință de acestea, sau imediat în cazul unei cereri în instanță. Dacă nu face acest lucru, își pierde dreptul la despăgubire. Termenul limită pentru formularea cererii de despăgubire este de șase luni de la notificarea în timp util către Prochaska.

13.5 Cererile de despăgubire sunt limitate la cuantumul valorii respectivei facturi.

13.6 Răspunderea contractuală pentru daune materiale cauzate de un produs defect este exclusă, cu condiția să nu existe niciun caz de neglijență gravă sau intenție. Cumpărătorul este obligat să transmită această clauză de declinare a răspunderii clienților săi și să îi oblige să transmită declinarea răspunderii către clientul final.

14 garanție

14.1 Dealerii individuali oferă o garanție a producătorului pentru produsele lor (cu excepția pieselor de uzură și a excepțiilor individuale pentru uz comercial). Dincolo de asta, Prochaska nu oferă nicio garanție. Perioada exactă de garanție pentru modelul specific și condițiile exacte de garanție nu sunt obligatorii și fac obiectul unor greșeli de tipărire, în principiu, date în detaliile produsului și informațiile despre garanție pe site-ul www.prochaska.eu. În cazul în care pe site nu este specificată o perioadă de garanție, cumpărătorul poate obține informații despre perioada de garanție a producătorului de la serviciul pentru clienți Prochaska (tel: +43 1278 51 00 150).

14.2 Garanția producătorului nu limitează obligația legală de garanție a Prochaska față de consumatori.

15 Serviciu Clienți

Există servicii pentru clienți la Prochaska. Pentru întrebări despre produse și servicii, cumpărătorii pot contacta serviciul clienți direct prin intermediul liniei fierbinți +43 1 278 51 00 0 sau printr-un formular de contact de pe site-ul web www.prochaska.eu.

16 Procedura extrajudiciară de plângere și reparare

Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor (OS), pe care cumpărătorul o poate găsi la http://ec.europa.eu/consumers/odr. Prochaska nu este nici obligată și nici dispusă să participe la o procedură alternativă de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

17 Sfaturi de aplicare

Cumpărătorul este singurul responsabil pentru aplicarea, utilizarea și prelucrarea bunurilor achiziționate. Sfatul tehnic aplicativ oferit de Prochaska în cuvânt, în scris și prin teste este doar o informație neobligatorie, inclusiv cu privire la orice drepturi de proprietate ale terților, și nu eliberează cumpărătorul de propria examinare a produselor pentru a se potrivi lor pentru procesele și scopurile preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor sunt în afara controlului Prochaska și sunt, prin urmare, responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului.

18 planuri și documente

Planurile, schițele și alte documente tehnice, precum și mărcile comerciale, mostrele, cataloagele, broșurile, ilustrațiile și altele asemenea rămân întotdeauna proprietatea intelectuală a Prochaska. Prin urmare, acestea pot fi utilizate, reproduse, distribuite, publicate sau prezentate numai cu acordul expres scris al acestuia din urmă.

19 Politica de confidențialitate

Se face referire la declarația privind protecția datelor, care este disponibilă pe site-ul www.prochaska.eu.

20 Jurisdicția și legea aplicabilă

20.1 În cazul proceselor împotriva consumatorilor care au reședința sau reședința obișnuită în Germania sau care sunt angajați în Germania, instanța de la locul de reședință, reședința obișnuită sau locul de muncă al consumatorului este competentă.

20.2 În caz contrar, locul de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg direct sau indirect din contract este instanța competentă din Viena.

20.3 Cu toate acestea, Prochaska poate alege să facă apel la o altă instanță care are jurisdicție asupra cumpărătorului.

20.4 Toate revendicările existente și viitoare dintre Prochaska și cumpărător, indiferent dacă sunt de natură contractuală sau necontractuală, se bazează pe dreptul material austriac, cu excluderea expresă a Convenției ONU de vânzare.

21 Dispoziție finală

În cazul în care clauzele individuale ale acestor termeni și condiții sunt invalide în întregime sau parțial, acest lucru nu afectează eficacitatea clauzelor rămase sau a părților rămase ale termenilor și condițiilor. O prevedere ineficientă va fi înlocuită cu o prevedere care se apropie cel mai mult de scopul economic al prevederii ineficiente și este efectivă.